Huisregels

 • Ethiek en hygiëne staan binnen mijn  praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van de cliënten dat zij hier  eveneens zorg voor dragen.
 • In verband met de hygiëne worden de badlakens, die eigendom zijn van de massagepraktijk, na elke behandeling gereinigd.
 • In de praktijk worden geen erotische massages uitgevoerd, onderbroek dient aangehouden te worden tijdens massages.
 • Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de  behandeling staken en u doorverwijzen naar  een arts.  Ver-volgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist  of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem of  haar  te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode  toegepast mag worden.
 • Graag voor aanvang van de massage aangeven of ik rekening moet houden met medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of  specialist of andere behandelaar.In een aantal gevallen is aanpassing van de  behandeling hierop noodzakelijk.
 • Massagepraktijk Sensum is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Massagepraktijk Sensum is niet verantwoordelijk voor schade en/of  letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals  lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en  medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Sensum behoudt zich het recht cliënten te weigeren  indien deze onder invloed zijn van geestverruimende  middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 • Roken is niet toegestaan in de massageruimte.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te  annuleren.